• TP nhân công: 0911.888.770

LỌC THEO

> Vùng miền
  > Gói thầu

   THẦU PHỤ NHÂN CÔNG

   Công việc khác của Công ty
   KCN Dung Quốc

   THẦU PHỤ TRỌN GÓI

   Ctr Hà Đô Centrosa
   Q10 TPHCM

   CÔNG VIỆC 2017


   Xây tường
   10.000 M2


   Cốt thép
   15.000 M2


   Coffa
   20.000 M2


   Trát tường
   25.000 M2


   Bê tông
   30.000 M2


   Điện
   40.000 M2


   Số liệu được cập nhật đến ngày 00/00/00